Bình Định tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI vừa qua đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh Bình Định về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cũng được điều chỉnh theo hướng tăng lên.

Cụ thể, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng khoáng sản kim loại có mức tăng thêm thấp nhất là 10.000đ/tấn và cao nhất là 260 ngàn đồng/tấn, đối với quặng khoáng sản phi kim loại có mức tăng thêm thấp nhất là 500 đồng/tấn và cao nhất là 40.000đ/tấn.

Ngoài ra, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với tổ chức cũng tăng từ 300 ngàn đồng/hồ sơ theo quy định hiện hành lên mức 500 ngàn, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng/hồ sơ tùy theo diện tích đất; đối với hộ gia đình tăng từ mức hiện hành là 25.000-100.000 đồng/hồ sơ lên mức 50.000-200.000 đồng/hồ sơ, tùy khu vực đô thị hay đồng bằng, miền núi.