Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Dầu Tiếng

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, một trong ba công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia, mới đây, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt đề cương dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng.

Với tổng kinh phí 2,76 tỷ đồng được phê duyệt, dự án sẽ tiến hành sửa chữa, hoàn thiện một số hạng mục công trình đầu mối (tràn xả lũ, cống lấy nước, đập phụ) và công trình trên kênh chính Đông, kênh chính Tây để đồng bộ với các hạng mục đã đầu tư ở Tiểu dự án “nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng” thuộc Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ.