Khởi động dự án xử lý chất thải bệnh viện

ThienNhien.Net – Sáng 12/12, Bộ Y tế chính thức khởi động Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện với tổng kinh phí 150 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2016.

Mục tiêu của dự án nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm thông qua việc cải thiện và nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế phát sinh trong các bệnh viện Trung ương và địa phương.

Vòng 1 của dự án sẽ tiến hành hỗ trợ 5 bệnh viện Trung ương và 20 bệnh viện địa phương thuộc 5 tỉnh, gồm Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Tại lễ khởi động, Bộ đã ký kết thỏa thuận tài trợ vòng 1 với UBND tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.