Giảm 16% số vụ vi phạm lâm luật

ThienNhien.Net – Tính đến 30/11, cả nước đã phát hiện 26.789 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý kinh doanh lâm sản, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái – Theo thông tin công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày hôm qua.

Trong 5 năm qua, mặc dù diện tích rừng cả nước có tăng nhưng vẫn có tới 31.698 ha rừng bị mất vì các nguyên nhân như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (60,1%), khai thác trắng rừng trồng (32,7%), chặt phá trái phép (6,1%) và cháy rừng (1,1%).

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Yên Bái (Ảnh: yenbai.gov.vn)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, nguyên nhân của việc vi phạm pháp luật bảo về rừng vẫn tồn tại chủ yếu là do chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý và bảo vệ rừng, chính quyền cơ sở được Nhà nước giao quản lý rừng không đủ điều kiện về con người và tài chính.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết trong thời gian tới, bên cạnh những biện pháp toàn diện đã và đang triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan siết chặt quản lý các cơ sở chế biến lâm sản, đặc biệt là các cơ sở ven rừng. Cùng với đó, phải kiểm soát chặt hơn nữa việc mua bán gỗ tại khu vực biên giới cũng như những nhà hàng tiêu thụ động vật hoang dã.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tham mưu nghiên cứu, sửa đổi thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động kiểm lâm các cấp, thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thông tư sẽ được sửa đổi theo hướng quy định rõ ràng các chế độ cho người tham gia chữa cháy rừng và bắt lâm tặc, huy động nhân dân và các lực lượng tại địa phương tham gia chủ động và tích cực hơn.

Trong năm 2012, ngành Kiểm lâm cũng sẽ đổi mới công tác kiểm tra, đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề về công tác chuẩn bị sẵn sàng với phòng cháy chữa cháy, buôn bán gỗ và động vật qua biên giới, việc chuyển đổi mục đích khai thác, sử dụng rừng.