Việt Nam – Campuchia hợp tác sử dụng tài nguyên nước sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Trong Tuyên bố chung sau chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Mê Kông.

Theo đó, Việt Nam và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác với các nước dọc sông Mê Kông để quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước của dòng sông trên cơ sở bảo vệ môi trường và tránh tác động tiêu cực đến tất cả người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Hai bên cũng chú trọng đến bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề bảo tồn sinh thái vùng biên giới, giảm thiểu tác động của thiên tai và các thảm họa khác.