Việt – Lào hợp tác chống khai thác, buôn bán gỗ trái phép

ThienNhien.Net – Ngày 06/12/2011, Dự án “Ngăn chặn phá rừng và suy thoái rừng ở khu vực biên giới phía Nam Lào và miền Trung Việt Nam để bảo toàn lâu dài các bể chứa các-bon và đa dạng sinh học” (gọi tắt là Dự án CarBi) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng khung hợp tác nhằm quản lý tốt nhất các khu bảo vệ và kiểm soát việc khai thác, buôn bán gỗ trái phép giữa Việt Nam – Lào.

Hội thảo là một trong những hoạt động của hợp phần Dự án CarBi nhằm tiêu chuẩn hóa và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhất, hướng tới một sự đồng thuận giữa Việt Nam và Lào để cải thiện tình trạng quản lý các khu bảo tồn, kiểm soát buôn bán xuyên quốc gia; đồng thời khắc phục tình trạng chặt phá rừng trái phép trong khu vực dự án tại hai quốc gia.

Hiện nay, 80% gỗ tiêu thụ tại Việt Nam có nguồn gốc từ các nước khác, trong đó có Lào và khoảng 65% đồ gỗ của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Vì vậy, Việt Nam mong muốn hợp tác với Lào trong hoạt động kiểm soát nguồn gốc gỗ và việc buôn bán gỗ trái phép.

Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, hơn 80 đại diện thuộc các cơ quan chuyên ngành của hai quốc gia đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhất trên thế giới trong quản lý khu bảo tồn. Các đại biểu cùng tham gia thảo luận về sự hợp tác giữa hai quốc gia, thực thi hoạt động thực tiễn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học quý hiếm của khu vực cũng như khả năng hỗ trợ sinh kế cho người dân quanh khu vực.

Sau Hội thảo, một bản kế hoạch hành động sẽ được hoàn thiện và cán bộ chuyên trách của mỗi nước cũng sẽ được đề cử.