Bình Dương: 30 khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 18/11/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 28 khu vực trên địa bàn tỉnh bị cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 9.575,55 ha và 4,5km chiều dài sông, hồ và 02 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng chiều dài sông 162km.

Trong 28 khu vực bị cấm, có 08 khu vực thuộc đối tượng là đất an ninh, quốc phòng; 05 khu vực thuộc đối tượng là di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo; 08 khu vực thuộc đối tượng là đô thị; 03 khu vực thuộc đối tượng là khu, cụm công nghiệp; 01 khu vực thuộc công trình thủy lợi; 02 khu vực thuộc rừng phòng hộ; 01 khu vực thuộc hành lang bảo vệ đường điện 500kV.

02 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản là Cát sông Sài Gòn và Cát sông Đồng Nai