Đàm phán với WB khoản vay Chính sách Phát triển về biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các tài liệu pháp lý liên quan của “Khoản vay Chính sách Phát triển về biến đổi khí hậu – lần thứ nhất”.

Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng ủy quyền cho Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Hoài Anh thay mặt nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là Cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục “Khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu lần 1 (CCDPO lần 1) vay vốn WB để hỗ trợ cho Chương trình “Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu” (SP-RCC).