Xả tràn 42 hồ chứa thoát lũ do bão số 4

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, khiến mực nước nhiều hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi lên cao. Sáng nay (2/9), hàng chục hồ chứa đang được vận hành xả qua tràn, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Mưa lớn khiến nhiều hồ chứa thủy lợi phải vận hành xả lũ qua tràn

Cụ thể, đối với hồ chứa thủy điện, tại khu vực Bắc Bộ có 19/84 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Bắc Trung Bộ có 6/22 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Tây Nguyên 11/67 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 1/28 hồ đang vận hành xả qua tràn. Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng ở mức thấp và đang tích nước trong thời kỳ tích lũ cuối vụ.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, hiện, các hồ khu vực Bắc Bộ có mực nước ở mức 70-90% dung tích thiết kế; khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 40 – 60% dung tích thiết kế; khu vực Tây Nguyên ở mức 65 – 80% dung tích thiết kế. Hiện, có 5 hồ đang vận hành xả tràn là Đầm Hà Động (Quảng Ninh): 30m3/s; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh): 20m3/s; Vực Mấu (Nghệ An): 4 m3/s; Ia Mơr (Gia Lai): 13m3/s; Ea Soup thượng (Đắk Lắk): 41m3/s.

Liên quan tới tình hình xử lý các hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng do bão số 4: Tỉnh Thanh Hóa có 2 hồ chứa bị sự cố (Làng Pheo, huyện Ngọc Lặc và Nhiêu Mua, huyện Vĩnh Lộc): Địa phương đã tháo cạn nước trong hồ và đang lập phương án sửa chữa. Đối với sự cố sạt mái cuối bể tiêu năng đập dâng Khe Chon và sạt phần đất phía bờ tả đập dâng Bai Uốn cơ bản không ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông: Sự cố xói ngầm mang cống đập Hồ Thôn 2 đã được xử lý bằng bao tải cát, cơ bản khắc phục tạm thời dòng thấm, mực nước hồ hạ xuống 1m so với mực nước dâng bình thường, địa phương đang tiếp tục theo dõi, lập phương án xử lý.