Nhật Bản giúp Việt Nam bảo tồn rừng

ThienNhien.Net – Dự án “chương trình bảo tồn rừng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt về mặt chủ trương và giao Ban quản lý các dự án lâm nghiệp chủ trì, thời gian thực hiện từ 2012 – 2014 tại ba tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau.

Ngoài khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 400 triệu yên, khoản vốn đối ứng thực hiện dự án sẽ được xác định cụ thể trong văn kiện dự án.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ các địa phương kiểm soát phòng chống cháy rừng; quản lý toàn diện các thông tin lâm nghiệp thu được nhằm tư vấn hiệu quả về mặt chính sách cho cấp tỉnh và cấp Trung ương; áp dụng phương thức trồng rừng trên líp tại Cà Mau nhằm củng cố cơ cấu thực hiện các phương thức trồng rừng.

Công hàm trao đổi về dự án này đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký kết từ tháng 5/2010, khi đó, khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại đã được xác định là 400 triệu yên, tương đương gần 4,4 tỷ USD. Và ngày 22/11 vừa qua, Bộ Nông nghiệp đã chính thức ban hành quyết định giao Ban quản lý các dự án lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị liên quan và các địa phương tham gia dự án chuẩn bị triển khai thực hiện.