Cải thiện nước sạch nông thôn giai đoạn 2011- 2014

Năm 2014, sẽ có nước sạch cung cấp cho người dân khu vực nông thôn - Ảnh: minh họa: Bộ TN&MT

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án “Cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Việt Nam ”, giai đoạn 2011 – 2014 do Tổ chức Lien Aid Singapore tài trợ.

Với tổng vốn đầu tư hơn 760.000 USD, dự án được triển khai tại vùng nông thôn Việt Nam, ưu tiên vùng nhiễm mặn và ngập lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu chung của dự án nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng tại Việt Nam qua việc cung cấp nước sạch và vệ sinh cùng khả năng tiếp cận và sử dụng tới cộng đồng.

Các kết quả dự kiến của dự án là: Cung cấp công nghệ nước sạch và vệ sinh phù hợp được triển khai áp dụng cho các cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long; công nghệ xử lý nước phù hợp được lựa chọn xây dựng thí điểm và phổ biến cho các cộng đồng tại khu vực nhiễm mặn, đồng thời thực hiện hiệu quả việc quản lý/giám sát chất lượng nước. Dự án cũng giúp nâng cao năng lực thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm và các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Dự án dự kiến kết thúc vào tháng 12/2014.