Hướng đến sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Ngày 19/11, kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 và các Hội nghị Cấp cao Liên quan tại Bali, Indonesia, các nước ASEAN đã thống nhất với nhau về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó cùng hướng đến sự đồng thuận về sử dụng nguồn nước sông Mê Kông một cách bền vững.

Sông Mê Kông (Ảnh: thiennhien.net)

Tại Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản, lãnh đạo các nước Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Nhật Bản đánh giá cao những kết quả của chương trình Thập kỷ Mê Kông Xanh cũng như việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển, sử dụng, bảo tồn và quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Kông, vì sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững tại khu vực Mê Kông, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và phát triển ở khu vực.

Lũ lụt bất thường và xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề tại các nước Mê Kông thời gian qua càng khẳng định tính cấp thiết của hợp tác quản lý và sử dụng nước sông Mê Kông một cách hợp lý và bền vững.. Đặc biệt, việc phối hợp giữa các nước Mê Kông để nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể và khoa học các tác động đến môi trường sống là việc làm cấp thiết và quan trọng trước khi có quyết định về việc xây dựng các công trình thủy điện dòng chính của sông Mê Kông.

Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào và Thái Lan thống nhất đề nghị Nhật Bản hỗ trợ cho dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đặc biệt quan trọng này.