Trồng mới được 81.908 cây xanh đô thị, cây bóng mát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã có 30 quận, huyện, thị xã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, các địa phương đã thực hiện Tết trồng cây theo đúng Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 17-1-2019 của UBND thành phố, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Đến nay, toàn thành phố đã trồng mới được 81.908 cây xanh đô thị, cây bóng mát, đạt 49,1% kế hoạch; trồng mới được 131.309 cây ăn quả, đạt 73% kế hoạch. Các huyện có rừng như: Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai đã trồng mới được 31.315 cây lâm nghiệp.

Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp với các địa phương đôn đốc chủ rừng và các xã có rừng tích cực trồng rừng, trồng và chăm sóc cây xanh. Các đơn vị được giao trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào trồng rừng, đổi mới mạnh mẽ khoa học công nghệ trong trồng rừng, quản lý rừng, bảo tồn đa dạng sinh học…