Đánh giá tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit

Ảnh minh họa: Pháp luật TP.HCM

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam”. Đề án thực hiện tại 7 vùng với tổng diện tích điều tra là 11.884,5 km2 trên địa bàn 7 tỉnh.

7 tỉnh gồm: Kon Tum (210 km2); Bình Định (128 km2), Gia Lai (4.150,5 km2), Đắk Lắk (2.675 km2), Đắk Nông (2.012 km2), Lâm Đồng (1.513 km2), Bình Phước (1.196 km2).

Mục tiêu của Đề án là điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit trong đới phong hóa bazan có tuổi Neogen, Pleistocen làm cơ sở lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit, quặng sắt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Đề án có nhiệm vụ điều tra, khoanh định các diện tích, đặc điểm phân bổ, xác định bề dày quặng bauxit, quặng sắt laterit bằng đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mẫu công nghệ, thử nghiệm luyện gang từ quặng sắt laterit để xác định khả năng thu hồi, làm giàu quặng và hiệu quả kinh tế; lựa chọn các diện tích đủ điều kiện để chuyển giao quy hoạch thăm dò, khai thác.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2011-2014.