Đà Nẵng đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho cây xanh đô thị

ThienNhien.Net – Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành đề án “Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2011 – 2015”. Mục tiêu của đề án là phát triển cây xanh đô thị theo tiêu chí thành phố môi trường, tạo kiến trúc cảnh quan và hỗ trợ chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2011 – 2012, Đà Nẵng sẽ huy động trên 1.000 tỷ đồng từ xã hội để phát triển cây xanh đô thị (Ảnh: Danang.gov.vn)

Theo đó đến năm 2015, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người tại thành phố sẽ đạt từ 6 – 7m2, cây xanh công cộng đạt từ 2,5 – 3,5m2/người.

Để thực hiện đề án, Sở Xây dựng Đà Nẵng đưa ra 5 nhóm giải pháp thực hiện bao gồm: quy hoạch, các giải pháp kỹ thuật, quản lý cây xanh, xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị và vốn đầu tư.

Ngày 07/11, Sở Xây dựng đã trình đề án lên UBND thành phố và nếu được phê duyệt nguồn vốn đầu tư thực hiện sẽ là 2.150 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố đầu tư 50% và kêu gọi đầu tư 50%.