Phú Yên phê duyệt phương án phòng, chữa cháy rừng 2011-2015

ThienNhien.Net – Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 vừa chính thức được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được phân chia theo năm và theo từng địa phương, đơn vị nhằm nâng cao năng lực kiểm soát cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Bên cạnh đó, phương án cũng tiến hành nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chuyên ngành; đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công cụ phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và vận hành các hoạt động cảnh báo cháy rừng thuộc vùng trọng điểm.