Đề xuất quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

Vận chuyển, cất giữ, kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ phải có hồ sơ xác nhận lâm sản ( Ảnh: Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo quy chế quy định về quản lý vận chuyển, cất giữ, kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Dự thảo dành 1 chương quy định cụ thể về hồ sơ vận chuyển, cất giữ, kinh doanh trong nước cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Theo đó, hồ sơ vận chuyển, cất giữ, kinh doanh trong nước đối với các loại cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong các trường hợp: do tổ chức, cá nhân tự gây trồng; có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; có nguồn gốc từ xử lý tịch thu xuất bán sung quỹ nhà nước hoặc có nguồn gốc khai thác hợp pháp từ rừng tự nhiên, xử lý tịch thu đều phải có bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc UBND cấp xã) và hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Các loại cây trong nước được phép xuất khẩu là cây do tổ chức, cá nhân tự gây trồng; cây có nguồn gốc từ rừng tự nhiên được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác tận dụng trên diện tích khai hoang trồng rừng, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Khi làm thủ tục xuất khẩu, chủ hàng phải xuất trình hồ sơ lâm sản và hồ sơ hải quan, phải làm các thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát hàng hoá của cơ quan Hải quan cửa khẩu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Riêng đối với trường hợp nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất thì phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.