Trồng hoa hồng trên Cao nguyên đá

ThienNhien.Net – Từ những thành công trong việc trồng khảo nghiệm và ứng dụng thực tế, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang quyết định mở rộng diện tích trồng hoa hồng trong năm 2011 – 2012, phấn đấu năm 2015 phát triển thêm 60 ha hoa hồng so với hơn 16 ha đạt được trong năm 2010.

Mô hình trồng hoa hồng trên Cao nguyên đá cho kết quả khả quan

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Đồng Văn đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng dự án hỗ trợ mở rộng trồng cây hoa hồng năm 2011 – 2012 tại các xã đã được quy hoạch, đồng thời khuyến khích các địa phương có điều kiện phù hợp chuyển đổi diện tích cây trồng có giá trị thấp sang trồng hoa hồng. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cũng được giao nhiệm vụ xây dựng các giải pháp về quy mô, vốn và thị trường tiêu thụ cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuân, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, những năm qua, với các diện tích hoa hồng đã được trồng thành công ở thị trấn Phó Bảng cho thấy giá trị kinh tế đem lại từ mô hình trồng loại cây này hết sức khả quan. Ước tính, mỗi ha hoa hồng trồng từ năm thứ 2 trở đi có thể cho thu lãi từ 200 triệu trở lên.

Nhờ việc phát triển mô hình trồng hoa hồng nên trong những năm qua, nhiều huyện trên Cao nguyên đá và một số huyện trong tỉnh đã không phải nhập hoa từ dưới xuôi lên. Các diện tích trồng hoa cũng góp phần tô điểm cho cảnh quan Cao nguyên đá, giúp thu hút nhiều du khách tới thăm quan.