Chỉ đạo của Phó Thủ tướng về hiện tượng rung chấn tại Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Xét báo cáo ngày 6/9 của UBND tỉnh Quảng Nam về hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My,  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2, đồng thời cung cấp các số liệu từ các thiết bị quan trắc đặt tại công trình về động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 cho UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và các cơ quan có liên quan của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và thông tin chính xác, kịp thời đến người dân trong khu vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tình hình động đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Viện Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu cập nhật, cung cấp thông tin từ trạm quan trắc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế và các trạm quan trắc khác có liên quan cho UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan có liên quan để có thông tin đầy đủ, khách quan trong việc đánh giá tình hình động đất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án Bảo vệ đập thủy điện Sông Tranh 2 do Công ty Thủy điện Sông Tranh lập ngày 21/8/2012. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thực hiện dự án theo nội dung phương án đã được duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, đảm bảo an toàn tuyệt đối đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập.