Đàm phán vay vốn ADB cho hệ thống tưới Bắc sông Chu-Nam sông Mã

Sông Chu đoạn qua huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định Khoản vay và các văn bản liên quan cho dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu-Nam sông Mã.

Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thanh Hóa do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước làm Trưởng đoàn.

Được biết, dự án đầu tư hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.315  tỷ đồng. Toàn bộ tuyến kênh bao gồm: kênh chính dài 16,510 km, kênh chính Bắc 58,4998 km, kênh chính Nam dài 43,348 km.

Sau khi hoàn thành hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã sẽ phát huy hiệu quả đồng bộ của Công trình Thủy lợi – Thủy điện Cửa Đạt phục vụ sản xuất, dân sinh. Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã chủ động tưới tự chảy cho gần 32.000 ha (thay thế hơn 100 trạm bơm lớn, nhỏ dọc sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chày).