Khánh Hòa xây dựng bản đồ ngập lụt

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các ngành liên quan lập dự án xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực hạ lưu hai sông chính của tỉnh Khánh Hòa là sông Dinh (thị xã Ninh Hòa) và sông Cái (thành phố Nha Trang) nhằm chủ động phòng chống lụt bão.

Bản đồ ngập lụt lớn nhất sông Cái, Nha Trang năm 2010 ( Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Việc thẩm định đến nay cơ bản đã hoàn tất, chuẩn bị triển khai trong thời gian tới. Theo đó, đơn vị tư vấn xây dựng 3 phương án: hiện trạng; biến đổi khí hậu và quy hoạch các công trình giao thông, thủy lợi đến năm 2015. Mỗi phương án lại có kịch bản riêng ứng với các tần suất lũ 1%, 3%, 5%, 10%, báo động II, III. Tất cả có 36 kịch bản ứng với 2 con sông, mỗi sông có 18 kịch bản.

Sau thời gian thu thập số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đập dâng, các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, cầu cống, dân sinh kinh tế và điều tra vết lũ trên lưu vực sông Dinh và sông Cái cũng như tiến hành khảo sát địa hình, đo đạc thủy văn, đơn vị tư vấn đã xây dựng được phần mềm ứng dụng và xử lý số liệu phục vụ yêu cầu của dự án.

Từ các số liệu đưa vào, phần mềm sẽ tính toán đưa ra phương án cảnh báo, dự báo đỉnh lũ trên các sông và xây dựng được bản đồ ngập lụt tỷ lệ 1/10.000 với các kịch bản ngập tương ứng ở mức báo động II, báo động III và trên mức báo động III. Phần mềm có thể cập nhật, thay đổi địa hình hàng năm; cập nhật thay đổi về công trình giao thông, thủy lợi; cập nhật số liệu khí tượng thủy văn, hải văn; tạo mới bản đồ ngập lụt…

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đây là dự án quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là công tác dự báo, cảnh báo lũ, tổ chức phòng tránh thiên tai, bão lũ. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão các địa phương có thể chủ động di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, xung yếu, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán, cứu hộ an toàn. Dự án cũng giúp công tác phòng, chống lụt bão hiệu quả hơn, can thiệp dài hạn, tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí…