Đan Mạch tài trợ cho an toàn sinh học nuôi trồng thủy sản

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho dự án trên là 4.774.689 Cua-ron Đan Mạch, tương đương 950.000 USD.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện dự án và chủ trì, triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý gia hạn Hiệp định viện trợ với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) về Xây dựng kỹ năng định hướng thị trường cho người nghèo đến cuối năm 2012 và phân bổ lại vốn như kiến nghị của Bộ Tài chính.