Thừa Thiên – Huế đầu tư quy hoạch cấp nước

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định phê duyệt Quy hoạch cấp nước của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.947,9 tỷ đồng.

Quy hoạch cấp nước được nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích tự nhiên 5.033,2 km², dân số khoảng 1.088.000 người, bao gồm 9 đơn vị hành chính: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Phạm vi lập quy hoạch gồm các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực nông thôn có thể kết hợp với cấp nước đô thị thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quy hoạch, tổng nhu cầu cấp nước toàn tỉnh đến năm 2015 là 322.595 m³/ngày đêm; đến năm 2020 là 476.266 m³/ngày đêm và đến năm 2030 là 668.628 m³/ngày đêm.

Tỉnh đã đề ra giải pháp quy hoạch nguồn cấp nước đối với các khu vực tập trung dân cư chia thành 9 khu vực cấp nước tập trung theo địa giới hành chính.

Còn đối với các cụm dân cư nhỏ ở vùng bị địa hình chia cắt có trạm cấp nước nông thôn, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước tỉnh sẽ tiếp nhận lại các công trình cấp nước nông thôn, cải tạo và nâng cấp hệ thống để cấp nước ổn định đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Khu vực chưa có hệ thống cấp nước sẽ được lắp các đặt trạm xử lý quy mô nhỏ sử dụng thiết bị lọc áp lực hoặc thiết bị lọc màng và khử trùng bằng thiết bị châm Clo tự động để cung cấp nước sạch dùng cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống.