ADB thúc đẩy minh bạch thông tin

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ra thông báo sẽ mở rộng, tăng cường cung cấp thông tin cho công chúng nhằm thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm. Đây được cho là một thay đổi quan trọng trong Chính sách truyền thông công chúng của ngân hàng.

Chính sách này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4 năm 2012. Những thay đổi trong chính sách truyền thông của ADB được đúc kết từ việc tiếp thu phản hồi của 500 thành viên liên quan bao gồm chính phủ các nước, các đơn vị kinh tế tư nhân, các đối tác phát triển, đối tác xã hội, những người phụ trách dự án, các viện nghiên cứu của ADB và các phương tiện truyền thông.

Sửa đổi quan trọng nhất của chính sách này là ADB sẽ công bố thông tin bản đề xuất cuối cùng về các chiến lược đối tác quốc gia và các khoản vay dự án có chủ quyền cùng thời điểm các đề xuất này được chuyển cho Ban Giám đốc xem xét, tùy thuộc vào thỏa thuận của từng đối tác. Trước đây, những thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi Ban giám đốc ADB đã phê duyệt lần cuối.

Thêm nữa, để khách hàng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn, ADB sẽ dịch tóm tắt các dự án được hỗ trợ sang ngôn ngữ của các quốc gia liên quan.

Một phiên họp giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức xã hội dân sự tại cuộc họp thường niên ADB lần thứ 44 tại Hà Nội (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ngoài ra, lần đầu tiên, ADB sẽ công bố các tài khoản dự án được kiểm toán của khách hàng mà ADB rót vốn.

Một bước tiến mới nữa là ADB sẽ thành lập Ban khiếu nại độc lập với ba chuyên gia quốc tế nhằm tạo ra một cơ chế mới về bồi thường, khiếu nại cho các bên liên quan khi yêu cầu cung cấp thông tin bị từ chối.

Công tác truyền thông ở mỗi quốc gia cũng sẽ được mở rộng để cung cấp cho người dân thông tin về các dự án và các hoạt động khác của ADB có thể ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Chính sách truyền thông mới của ADB được coi là một bước tiến khẳng định công chúng có quyền được biết về hoạt động của ADB và cũng đồng thời thừa nhận rằng minh bạch là yếu tố cần thiết cho một tổ chức hiệu quả và đáng tin cậy.