Kon Tum: Gia tăng phá rừng lấy đất sản xuất

ThienNhien.Net – Hiện nay, tại huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum, nạn phá rừng lấy đất sản xuất đang gia tăng nhanh chóng, là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền địa phương tại đây.


Tính từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã xảy ra hơn 10 vụ vi phạm về phá rừng làm nương rẫy, với diện tích bị thiệt hại trên 5.500m2, tập trung chủ yếu tại xã Măng Ri và Đắk Hà.

Theo Công An Nhân Dân số 1681 ngày 04/03, tình trạng này xảy ra là do nhiều diện tích đất sản xuất ở huyện đã bị thiệt hại do cơn bão số 9 hồi cuối năm 2009, dẫn đến tình trạng người dân xâm hại vào rừng để lấy đất sản xuất.

Bởi vậy, chính quyền huyện Tu Mơ Rông cần nhanh chóng hỗ trợ người dân phục hồi đất sản xuất, tránh tình trạng rừng bị phá như hiện nay.