Kon Tum tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các cơ quan ban ngành tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, các Sở Công thương, Tài nguyên – Môi trường, Kế hoạch – Đầu tư rà soát lại các điểm khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khai thác khoáng sản đã cấp cho doanh nghiệp, yêu cầu các đơn vị được cấp phép thực hiện đúng cam kết khi cấp phép về công nghệ, phương tiện, thiết bị… khi khai thác; tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh những đơn vị sai phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ chủ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum phối hợp với chính quyền địa phương truy quét các đối tượng khai thác trái phép.

Kết quả đợt rà soát sẽ được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-11.