Thêm một Trung tâm Quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu

ThienNhien.Net  – Sáng 20/10, tại vịnh Vân Phong, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu– cơ sở Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Sau một thời gian xây dựng, đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ, đến nay Cơ sở Ứng phó sự cố tràn dầu Vân Phong đã đủ điều kiện để đi vào hoạt động với nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó mọi trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu, nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, ảnh hưởng đến các ngành kinh tế và đời sống của nhân dân tại khu vực. Đồng thời, có thể lập phương án và tư vấn kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn dầu tại các vùng nhạy cảm.

Đây cũng nơi giáo dục nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường cho các đơn vị; tham gia đánh giá hậu quả sự cố tràn dầu, cứu hộ, cứu kéo, lai dắt tàu; cảnh giới sự cố cho các cảng, khu vực chuyển tải dầu không bến, các khu chế xuất, khu công nghiệp…

Trung tâm có Tàu đa năng Ứng phó sự cố tràn dầu (52-71-02) công suất 3.500CV là tàu chuyên dùng hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, hoạt động liên tục 30 ngày trên biển trong các điều kiện thời tiết phức tạp, có thể tác nghiệp độc lập hoặc phối hợp triển khai phao, thu gom dầu tràn bằng chế độ tự động hoặc bán tự động.

Như vậy, cùng với 2 trung tâm khác đã được xây dựng ở Đà Nẵng và Dung Quất (Quảng Ngãi), đến thời điểm này ở khu vực miền Trung đã có 3 cơ  sở ứng phó sự cố tràn thuộc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung.