Thành lập mạng lưới cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nhằm liên kết các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong việc chia sẻ thông tin, sáng kiến giúp giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Ban điều hành “Mạng lưới cộng đồng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL” đã được thành lập với các đại diện lãnh đạo đến từ Liên hiệp hội các tỉnh vùng ĐBSCL.

Ban Điều hành “Mạng lưới cộng đồng chung tay ứng phó với BĐKH&NBD vùng ĐBSCL” (Ảnh: soctrang.gov.vn)

Nhiệm vụ chính của Mạng lưới là hình thành kênh chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu và nước biển dâng; hỗ trợ các thành viên trong mạng lưới nâng cao năng lực ứng phó; phổ biến các mô hình, phương thức có hiệu quả trong giải quyết các vấn đề có liên quan tới biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa vào cộng đồng…

Bên cạnh đó, Mạng lưới cũng phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vận động các tổ chức đưa vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của vùng/tỉnh/huyện/xã; triển khai thí điểm mô hình giảm thiểu, thích ứng biến đổi khí hậu, trước mắt sẽ xây dựng mô hình “tận dụng rác thải sinh hoạt và phân động vật làm phân hữu cơ, góp phần giảm khí thải nhà kính ở ĐBSCL” và tổ chức Hội thi “Sáng tạo giải pháp bảo vệ môi trường thời biến đổi khí hậu”…