Hội nghị ASEAN về khoáng sản lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 11, ngày 13/10, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã làm việc với đại diện các đơn vị thuộc Bộ về chương trình trù bị cho Hội nghị.

Hội nghị cấp cao ASEAN về khoáng sản là diễn đàn để các nước thành viên ASEAN thảo luận nhằm tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực ASEAN, cụ thể là hỗ trợ các chương trình công nghiệp hóa cho mỗi nước thành viên và nâng cao các hoạt động thương mại về hàng hóa khoáng sản trong ASEAN.

Hội nghị lần này sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 12/12/2011, với sự tham gia từ phía Việt Nam của Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.