Người đứng đầu 4 ban quản lý rừng phòng hộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm

4 chủ rừng là 4 ban quản lý rừng phòng hộ ở Lâm Đồng bị đề nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra các vụ phá rừng nổi cộm trong thời gian dài.

Ngày 8.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng có văn bản cho biết, vừa xác định 4 đơn vị chủ rừng để xảy ra nhiều vi phạm gây thiệt hại lớn đến diện tích và khối lượng trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, cần xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên

Cụ thể, BQL rừng phòng hộ Sêrêpốk (huyện Đam Rông), trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 để xảy ra 17 vụ vi phạm nổi cộm, diện tích thiệt hại 11,688 ha, khối lượng lâm sản thiệt hại 125,132 m3.

BQL rừng phòng hộ Lâm Hà (huyện Lâm Hà) để xảy ra 5 vụ vi phạm nổi cộm về hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương) để xảy ra 5 vụ vi phạm nổi cộm, diện tích thiệt hại 5,548 ha, khối lượng lâm sản bị tác động 643,656 m3.

BQL rừng phòng hộ Phi Liêng (huyện Đam Rông) để xảy ra 2 vụ vi phạm nổi cộm về hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo quy định.