Giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

ThienNhien.Net – Đặt trẻ em và thanh thiếu niên làm trung tâm để quản lý thiên tai tại Việt Nam là thông điệp của lễ hưởng ứng Ngày quốc tế về Giảm nhẹ nguy cơ thiên tai diễn ra sáng 12/10 tại truờng Nguyễn Siêu, Hà Nội với chủ đề “Đẩy mạnh nỗ lực Giảm nhẹ Nguy cơ Thiên Tai – Đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên trong Giảm nhẹ rủi ro thiên tai.”

Hiến chương trẻ em về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) được xây dựng trên các buổi tham vấn với hơn 600 trẻ em thuộc 21 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ La tinh với 5 điểm ưu tiên:

  1. Trường học phải được an toàn và việc học tập không bị gián đoạn
  2. Bảo vệ trẻ em phải là ưu tiên trước, sau và suốt quá trình thiên tai
  3. Trẻ em có quyền tham gia và tiếp cận các thông tin các em cần
  4. Cơ sở hạ tầng của cộng đồng phải được ăn toàn, giảm nhẹ thiên tai và tái xây dựng phải được thực hiện để giảm nhẹ nguy cơ rủi ro trong tương lai
  5. Giảm thiểu rủi ro thiên tai phải tiếp cận được những người dễ bị tổn thương nhất

Tại buổi lễ, hơn 500 trẻ em từ năm trường  trung học cơ sở của thành phố Hà Nội và một nhóm trẻ Hmông từ Yên Bái và Quảng Trị đã trình bày, trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng liên quan về 5 điểm lựa chọn ưu tiên trong Hiến chương Toàn cầu của Trẻ em về Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Kế hoạch hành động.

Buổi lễ cũng đồng thời là dịp triển lãm hơn 100 bức tranh của các bạn nhỏ với chủ đề Giảm nhẹ thiên tai; cùng với một số ấn phẩm liên quan như tài liệu giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng, Atlas Nhà ở – tính tổn thương và giải pháp an toàn; Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng….

Buổi lễ do Trung Ương đoàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế như Plan International, Save the Children, Live and Learn… phối hợp tổ chức.

Việt Nam là một trong những quốc gia bị đe dọa bởi thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự tăng cường độ và tần suất lũ lụt bão và hạn hán kéo dài. Trong giai đoạn 1900 – 2009, ở Việt Nam trung bình 457 người chết mỗi năm vì thiên tai. Thiệt hại kinh tế hàng năm ước tính 1,3% GDP, tương đương với 3,6 tỷ USD của GDP 2010. Biến đổi khí hậu và suy thoái của hệ sinh thái đã tăng mức phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương của con người và xã hội đối với nhiều mối nguy hiểm và rủi ro sau tai họa.