Thành lập công ty dịch vụ năng lượng

ThienNhien.Net – Cuối năm 2011, đầu năm 2012, công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) của ECC-HCMC sẽ được thành lập với sự giúp đỡ của chính phủ Nhật và tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Đoàn Chính Phủ Nhật làm việc với ECC-HCM về việc xúc tiến thành lập ESCO (Ảnh: ecc-hcm.gov.vn)

Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) là một doanh nghiệp thương mại cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng… Các ESCO thực hiện phân tích chuyên sâu tài nguyên, thiết kế các giải pháp năng lượng hiệu quả, cài đặt các yếu tố cần thiết. Các khoản tiết kiệm chi phí năng lượng thường được sử dụng để trả lại vốn đầu tư của dự án trong vòng 5 tới 20 năm.

ESCO hiện nay là một mô hình doanh nghiệp phổ biến trên thế giới, đặc biệt là tại các nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh hiệu quả này vẫn còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Trước bối cảnh đó, Chính phủ Nhật và IFC đang xúc tiến hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và nhân sự để ECC-HCMC thành lập công ty dịch vụ năng lượng trong thời gian sớm nhất.

Công ty ESCO của ECC-HCMC sẽ có sự tham gia của một số tổ chức, ngân hàng với tư cách cổ đông. Hiện nay, ECC-HCM và chính phủ Nhật đang tiến hành khảo sát một số ngân hàng để đẩy mạnh các dự án, làm tiền đề cho hoạt động của ESCO sau này.

Trong khuôn khổ hội chợ ENCON 2011 do ECC-HCMC tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm Tân Bình, mô hình ESCO cũng sẽ được giới thiệu tại hội thảo Kiểm toán năng lượng và doanh nghiệp ESCO”.