Năm 2012 dự kiến khai thác 200.000 m3 gỗ rừng tự nhiên

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay, việc khai thác, sử dụng, dự trữ gỗ rừng tự nhiên được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2011 đã được Thủ tướng phê duyệt sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của các địa phương có rừng khai thác là 165.000 m3; dự trữ cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 25.000 m3; dự trữ cho quốc phòng, nhu cầu quan trọng của Nhà nước 10.000 m3.

Trong quá trình triển khai kế hoạch khai thác gỗ năm 2011, tiến độ thực hiện tuy đạt thấp so với cùng kỳ năm trước nhưng các địa phương đều cam kết sẽ hoàn thành 100% kế hoạch. Khối lượng gỗ khai thác được, các địa phương đều sử dụng, dự trữ và cung ứng theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dự kiến hạn mức sản lượng gỗ rừng tự nhiên khai thác năm 2012 là 200.000 m3 sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của các địa phương có khai thác rừng, cung ứng gỗ cho phòng chống thiên tai, quốc phòng và cung ứng cho các tỉnh không có khai thác rừng tự nhiên.