Xây dựng Quy hoạch mới cho ngành than

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong một lần thăm và làm việc với công nhân vùng mỏ - Ảnh: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Mới đây, Bộ Công Thương đã hoàn thành các bước cần thiết hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, xét triển vọng đến 2030 để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp ngày 29/9/2011, Bộ Công Thương và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cho biết đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, cập nhật, bổ sung các thông tin và tính toán số liệu liên quan cho phù hợp với tình hình và chủ trương hiện nay.

Theo kết quả điều tra cơ bản địa chất than do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, kết quả thu thập tài liệu và tổng hợp đánh giá tài nguyên bể than đồng bằng sông Hồng, tổng tài nguyên và trữ lượng than tính đến năm 2011 khoảng 48,7 tỷ tấn, tổng tài nguyên và trữ lượng than huy động trong Quy hoạch khoảng 7,2 tỷ tấn.

Dự báo nhu cầu than trong nước đến năm 2020 được Bộ Công Thương xây dựng 2 phương án cơ sở (khoảng 103 triệu tấn) và phương án cao (118 triệu tấn).

Trên cơ sở này, dự thảo Quy hoạch đưa ra các kế hoạch thăm dò than tại các bể than Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng, tính toán, rà soát theo từng dự án mỏ để hoạch định sản lượng khai thác đến năm 2015 khoảng 55-88 triệu tấn, 2020 là 60-65 triệu tấn.

Dự thảo Quy hoạch cũng tính toán đưa ra nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho ngành than dựa trên mục tiêu thăm dò, khai thác, cân đối cung – cầu với các con số lần lượt từ nay đến 2015 khoảng 259.000 tỷ đồng, từ 2016-2020 khoảng 109.000 tỷ đồng.

Sau khi rà soát, xem xét nội dung và các ý kiến liên quan đến dự thảo bản Quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu để bổ sung vào danh mục văn bản trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, làm rõ hơn các vấn đề thuộc quan điểm phát triển ngành than trên cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên đất nước, phát triển ngành than bền vững, hiệu quả theo hướng đồng bộ, phát huy tối đa nội lực, kết hợp mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần nghiên cứu, làm rõ hơn các số liệu quy hoạch ở các bể than, đặc biệt là các bể than mới như bể than sông Hồng, tập trung cho các quy định về nâng cao công nghệ khai thác, chế biến, quản lý và xác định ranh giới mỏ. Xem xét, tăng chế tài đối với hành vi vi phạm quản lý, khai thác khoáng sản than.