Phí bảo vệ môi trường: Dân nộp, doanh nghiệp chây ỳ

ThienNhien.Net – Do mức xử phạt hành chính hành vi trốn thuế thấp hơn nhiều mức phí mà các doanh nghiệp phải đóng nên tình trạng nợ đọng phí bảo vệ môi trường tại TPHCM ngày càng tăng.

Sau 6 năm thực hiện Nghị định 67/NÐ-CP về thu phí nước thải thì chỉ có các hộ dân là nộp đủ, còn hầu hết các doanh nghiệp chây ỳ không trả hoặc nợ dây dưa. Hiện chỉ có 958 trên tổng số hơn 30.000 đơn vị chịu đóng phí.

 

Việc quản lý chồng chéo, xử lý thiếu kiên quyết của các ban ngành cũng khiến tình trạng này dây dưa. Cụ thể, khi phát hiện những doanh nghiệp trốn nộp phí, Chi cục Bảo vệ Môi trường đề nghị Sở Tài chính xử phạt, nhưng Sở Tài chính nói rằng việc xử phạt là do thanh tra chuyên ngành về môi trường phụ trách. Trong khi đó, Thanh tra Sở Tài nguyên&Môi trường lại khẳng định, họ không có quyền xử phạt các doanh nghiệp có hành vi trốn nộp phí nước thải công nghiệp.

 

Trước thực trạng này, Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố đã kiến nghị Bộ Tài nguyên&Môi trường quy định rõ đơn vị chức năng, thẩm quyền xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực nộp phí nước thải công nghiệp. Đồng thời, đề nghị chuyển các loại phí này sang ngành thuế và coi như thuế tài nguyên để thu cùng một lần với các loại thuế khác.

 

Ðối với doanh nghiệp, nên căn cứ vào bản kê khai lượng nước thải, chỉ số ô nhiễm của cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường, không nhất thiết phải lấy mẫu, thẩm định như quy định hiện nay vì vừa mất thời gian, vừa thiếu hiệu quả.