Cần bảo vệ nghiêm ngặt đất lúa

Quy hoạch, quản lí diện tích đất lúa sẽ góp phần phát triển và ổn định kinh tế của quốc gia - Ảnh: minh họa (Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Cuộc họp xem xét việc triển khai soạn thảo, lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đã diễn ra ngày 27/09/2011.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sản xuất lúa trong những năm qua có xu hướng giảm diễn ra ở hầu hết các vùng trồng lúa trên cả nước, một số vùng thuộc vùng kinh tế trọng điểm quốc gia mà nguyên nhân chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nay đến 2020, đất lúa tiếp tục giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thống kê mới nhất, diện tích đất lúa toàn quốc là 4.120.182 ha, trong đó đất lúa 2 vụ là 3.297.478 ha. Từ năm 1995-2000, diện tích đất lúa tăng, nhưng giai đoạn 2000-2010 lại giảm 369.500 ha, giảm bình quân 0,86%/năm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với việc quản lý và sử dụng đất lúa – yếu tố đặc biệt quyết định đến an ninh lương thực quốc gia. Tinh thần chung là đất lúa được bảo vệ nghiêm ngặt, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo nhu cầu cho đất nước phát triển.

Qua đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, lấy ý kiến xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất lúa, trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất.

Với chủ trương xác định sản xuất lúa gạo là ngành chủ lực của nền nông nghiệp Việt Nam, do đó Dự thảo cần tạo ra hệ thống chính sách về đất lúa thống nhất và phù hợp với Luật Đất đai, với quy hoạch sử dụng đất lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, tăng vụ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, lao động, tạo sức bật mới cho ngành sản xuất lúa gạo.