Đề nghị phê chuẩn Chương trình phát triển ngành nước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã có công văn 1697/TTg-QHQT đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay cho Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam – Dự án 1 đã ký với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm 8/6/2011 vừa qua.

Dự án này còn được gọi là “Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn) với đại diện ADB.

Theo Hiệp định vay đã ký, ADB tài trợ 138 triệu USD với thời hạn 25 năm gồm 5 năm ân hạn; lãi suất vay là lãi suất liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR) 6 tháng + 0,3% và phí cam kết là 0,15% đối với số vốn chưa giải ngân. Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.

Cơ quan chủ quản dự án là UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư là Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.