Thành lập Trung tâm Vệ tinh quốc gia

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Vệ tinh quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Trung tâm Vệ tinh quốc gia (tên tiếng anh là Vietnam National Satellite Center) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Thủ tướng cũng giao Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm Vệ tinh quốc gia.

Được biết, dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được xây dựng với mục tiêu phát triển công nghệ vũ trụ thành một ngành công nghệ cao phục vụ kinh tế – xã hội, theo kịp với trình độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam khi đi vào hoạt động sẽ là nơi nghiên cứu và sản xuất các vệ tinh nhỏ, phục vụ cho các nhu cầu trong nước như: dự báo thời tiết, quan trắc, thăm dò, thu phát sóng truyền thanh – truyền hình, tìm kiếm cứu nạn.