Kon Tum phấn đấu nâng độ che phủ rừng hơn 68%

ThienNhien.Net – Với mục tiêu nâng độ che phủ rừng đạt hơn 68%, tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2015, sẽ trồng mới được 36.000 ha rừng tập trung, với 10 triệu cây phân tán là cây gỗ lớn, cây gỗ quý hiếm, cây đặc sản và một số loại cây khác, đồng thời khoanh nuôi tái sinh rừng 11.000 ha.

Tỉnh Kon Tum cũng khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân gây nuôi một số loài động vật rừng hoang dã như lợn rừng, nhím, hươu sao… Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, Hồng đẳng sâm và một số dược liệu quý để hình thành các vùng chuyên canh dược liệu gắn với chế biến.

Đối với việc tổ chức khai thác rừng tự nhiên, tỉnh chủ trương sản lượng khai thác phải phù hợp với năng lực rừng, năng lực khai thác, chế biến và thị trường tiêu thụ, đảm bảo tái trồng rừng, có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, khai thác rừng trồng phục vụ chế biến gỗ và sản xuất bột giấy với sản lượng 600.000 m3.

Ngoài ra, sản lượng gỗ chế biến đến năm 2015 là 2,1 triệu m3 gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và rừng tự nhiên, bao gồm: 150.000 m3 phục vụ gỗ xây dựng, 150.000 m3 phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và 1,8 triệu m3 phục vụ sản xuất bột giấy.

Theo tính toán, giai đoạn 2011-2015, tổng thu của ngành lâm nghiệp tỉnh Kon Tum sẽ đạt khoảng 200 tỷ đồng/năm, trong đó mỗi năm đóng góp cho ngân sách khoảng 60 tỷ đồng.

Số liệu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum cho biết, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh là 747.168 ha, chiếm 77,2 % diện tích tự nhiên, tiềm năng về rừng là một trong những lợi thế quan trọng của địa phương.