Đồng Nai: Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Sáng ngày 16/9/2011, nhằm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 cũng như phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai tổ chức Hội nghị “Hỗ trợ triển khai, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị “Hỗ trợ triển khai, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: ecc-hcm.gov.vn)

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của đối tượng doanh nghiệp trọng điểm, tạo lập ý thức chấp hành quy định của nhà nước về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, hội nghị giới thiệu các giải pháp cụ thể cùng những hiệu quả thiết thực, các mô hình quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả… Thông qua đó, doanh nghiệp thấy được vai trò và lợi ích của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng để từng bước xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị mình.

Hội nghị “Hỗ trợ triển khai, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tổ chức tại Đồng Nai đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận với nhiều sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Kết thúc hội nghị, rất nhiều doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mong muốn được ECC-HCMC tư vấn thực hiện kiểm toán năng lượng đồng thời tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ để thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp.