Huế tăng cường kiểm tra chống xuất khẩu lậu khoáng sản

Cần tăng cường quản lí trong hoạt động xuất khẩu các loại khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 3920/UBND-TM chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống xuất khẩu lậu khoáng sản. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 127/TTH xây dựng kế hoạch tổng thể kiểm tra, kiểm soát để tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý việc xuất khẩu lậu và gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban Chỉ đạo 127/TTH và sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương rà soát lại hoạt động đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm soát ngay từ địa điểm khai thác mỏ để có biện pháp ngăn chăn kịp thời.

Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Chân Mây, Công ty cổ phần Cảng Thuận An rà soát lại hoạt động vận tải khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kiểm soát các tuyến vận chuyển, bến bãi, cảng biển tập kết khoáng sản được phép xuất khẩu đúng quy định.