Hà Nội xử lý sạt lở bờ sông

Ngành chức năng thành phố sớm kiểm tra và khắc phục các bờ sông sạt lở - Ảnh: minh họa (Thiennhien.net)

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 7523/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT cùng một số đơn vị có liên quan về việc xử lý sạt lở bờ sông.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2370/BNN-TCTL về tăng cường công tác quản lý lòng sông, bến bãi, kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác cát sỏi, chất thải ở bãi sông, san lấp lòng sông trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và Phòng chống lụt bão; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phân loại, tham mưu đề xuất việc xử lý sạt lở bờ sông theo đúng quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.