Hợp tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sáng 11/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan, triển khai các nhiệm vụ trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan được thành lập để triển khai, thực hiện Thỏa thuận được ký giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan Peter Balkenende vào tháng 10/2010 để hai nước trở thành đối tác chiến lược, ưu tiên cho sự hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Cuộc họp lần thứ I của Ủy ban đã được tổ chức tháng 3/2011 dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thái tử Vương quốc Hà Lan Willem Alexander. Hai bên đã thảo luận các vấn đề hợp tác tăng cường năng lực quản lý nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp liên quan tại Việt Nam. Đặc biệt là việc hợp tác triển khai Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, nâng cao năng lực trong quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn, kiểm soát lũ lụt, cấp nước, xử lý nước thải và xây dựng các thể chế quản lý tài chính liên quan.

Các thành viên Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về biến đổi khí hậu ( Ảnh: Chinhphu.vn)

Trên cơ sở các nội dung được đề cập, cuộc họp phân ban Việt Nam lần này đã thảo luận, xác định các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như thành lập các Ban điều phối liên ngành, các nhóm công tác, thúc đẩy việc phối hợp với phía Hà Lan xây dựng Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý nước, quản lý đất, nước biển dâng…

Cuộc họp thống nhất việc sớm hoàn thiện công tác tổ chức, thành lập nhân sự Thường trực phân ban, Tổ điều phối liên ngành, Văn phòng thường trực và Quy chế làm việc,… sớm thông tin, trao đổi với các bước triển khai với phía Hà Lan.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu xác định, cụ thể hóa 8 nhiệm vụ mà Ủy ban đã được giao thực hiện thỏa thuận Đối tác chiến lược giữa Chính phủ hai nước. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, cần khẩn trương triển khai trong thỏa thuận hợp tác là Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long với các dự án nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phát triển, xây dựng khung thể chế về lĩnh vực liên quan

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ  thể cho các thành viên trong Phân ban triển khai các nhóm làm việc và đi thực địa, tổng hợp thông tin, chuẩn bị tổ chức các hội thảo triển khai các bước hợp tác, thỏa thuận đã ký kết.