Duy trì Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản và Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản tiếp tục hoạt động, được sử dụng con dấu cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Được biết, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản, để giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thẩm định, xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản là thẩm định, xét duyệt các báo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); xét duyệt đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng vốn Nhà nước và thẩm định đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng nguồn vốn khác; đồng thời, phê duyệt trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) đối với các báo cáo địa chất để làm cơ sở pháp lý cho việc nghiên cứu khả thi, thiết kế khai thác, phát triển mỏ; thống kê trữ lượng khoáng sản để cung cấp cho các cơ quan liên quan làm quy hoạch…

Qua hàng chục năm hoạt động, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đã thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng 700 báo cáo thăm dò khoáng sản, trong đó có 83 báo cáo khoáng sản kim loại, 437 báo cáo khoáng sản không kim loại và khoáng chất công nghiệp, 51 báo cáo khoáng sản năng lượng, 129 báo cáo nước dưới đất và nước khoáng.

Trong đó, có nhiều mỏ thuộc nhiều nhóm khoáng sản khác nhau đã được đưa vào khai thác và chế biến các mỏ than thuộc bể than Quảng Ninh, các mỏ apatit Lào Cai, đồng Sin Quyền, các mỏ đá vôi và đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng… đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu để phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng trong nước như năng lượng, luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón và hóa chất cơ bản và xuất khẩu.