Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất chè trộn tạp chất

ThienNhien.Net – Trước thực trạng một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chè quy mô nhỏ lẻ sản xuất chè kém chất lượng, gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến uy tín của ngành chè, ngày 20/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi Công điện số 16/CĐ-BNN-QLCL đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc có sản xuất, kinh doanh chè khẩn trương kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả việc rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở tái phạm.

Song song với yêu cầu trên, Bộ cũng nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội chè Việt Nam; Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối; Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trong việc tuyên truyền; phối hợp kiểm tra; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt; và khẩn trương xây dựng, trình Bộ ký ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất chè quy mô nhỏ lẻ.