Bình Phước giải thể 2 ban quản lý rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Nhằm kiện toàn tổ chức, quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh  Bình  Phước mới đây đã ký quyết định giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Bổn (thị xã Phước Long) và Ban quản lý rừng phòng hộ Minh Đức (huyện Hớn Quản).

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cụ thể là sau khi tỉnh có chủ trương quy hoạch 3 loại rừng, quyết định giải thể 2 ban quản lý rừng và chuyển giao quản lý cho hai huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập được đưa ra do rừng Đức Bổn không còn diện tích rừng phòng hộ và rừng phòng hộ Minh Đức không còn đủ diện tích rừng phòng hộ (trên 5000ha) theo quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng về Quy chế quản lý rừng.

Ngoài việc chuyển đổi nêu trên, trong tháng 7 vừa qua,  địa phương này cũng ra quyết định thu hồi 1.100 ha đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý trước đây, nay được giao cho 5 công ty để chuyển đổi đất rừng nghèo, đất trống sang trồng cao su nhưng phần lớn bị xâm canh, lấn chiếm. Tỉnh đã thu hồi toàn bộ diện tích này để quy hoạch quỹ đất an sinh xã hội.