Hà Giang: Cần sớm điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, thủy điện

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đánh giá những tác động của các dự án khoáng sản, thủy điện đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, Ban kinh tế ngân sách (KT-NS) thuộc HĐND tỉnh Hà Giang đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, đánh giá lại để xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch khoáng sản, thủy điện cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy hoạch ngành; xác định rõ và quy trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, thủy điện.

Được biết, đến nay tỉnh Hà Giang đã cấp 53 giấy phép cho 36 tổ chức được khai thác tại 47 mỏ, điểm mỏ và 1 giấy phép chế biến khoáng sản; phê duyệt 71 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy gần 772 MW, hiện có 26 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho chủ trương đầu tư 19 dự án.

Theo đánh giá của Ban KT-NS, các dự án khoáng sản, thủy điện được đầu tư đã góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kích thích phát triển các ngành nghề dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, các dự án trên đã gây ô nhiễm môi trường, làm xuống cấp nghiêm trọng các tuyến đường giao thông, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, do đó cần phải nhanh chóng xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Riêng đối với lĩnh vực khoáng sản, do đa số các mỏ, điểm mỏ có quy mô nhỏ, lẻ, phân tán nên khó đầu tư khai thác, chế biến theo quy mô công nghiệp, lợi ích mang lại cho Nhà nước và đời sống người dân còn hạn chế, Ban KT-NS đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xem xét thu hồi các dự án chậm triển khai, tạm dừng việc cấp phép mới khai thác khoáng sản kim loại đến khi công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này được chấn chỉnh một cách toàn diện.