Loài chuột mới ở Brazil

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Viện Bảo tồn Đa dạng sinh học Chico Mendes (ICMBio), vừa qua các nhà nghiên cứu đã khám phá ra một loài chuột mới tại Vườn Quốc gia Jurubatiba Restinga thuộc khu vực ven biển phía bắc Rio de Janeiro (Brazil). Tên của loài chuột này là Goytacá (Cerradomys goytaca), được đặt theo tên của bộ tộc địa phương Goitacazes. Chúng sống trong những bụi cây mọc ở các đầm lầy nước mặn trong Vườn Quốc gia. Mô tả về chuột Cerradomys goytaca đã được đăng trên tạp chí quốc tế Mammalogy. Để phân biệt chúng với một loài gặm nhấm tương tự sống ở vùng đồng cỏ Cerrado, nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Rio de Janeiro đã tiến hành nghiên cứu loài này trên phương diện di truyền học và kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong thời gian tới.