Bão số 10 làm hơn 120 người chết và bị thương

ThienNhien.Net – Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 22 giờ ngày 16/9, bão số 10 đã làm 9 người chết và 112 người bị thương.

Nguồn: