Tuyên Quang nỗ lực hoàn thành trồng rừng trong tháng 8/2011

ThienNhien.Net – Nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh cử cán bộ xuống cơ sở vận động, hướng dẫn nhân dân tranh thủ thời tiết có mưa, tập trung cuốc hố đúng kỹ thuật trên diện tích đã đăng ký trồng rừng; tổ chức cung ứng cây giống đảm bảo chất lượng cho nhân dân trồng để cơ bản hoàn thành việc trồng rừng trong tháng 8/2011.

UBND các huyện, thành phố phải coi nhiệm vụ thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2011 là nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới hết Quý III năm 2011. Đến thời điểm này, Tuyên Quang đã sản xuất được hơn 26,5 triệu cây giống, đạt 93% nhu cầu cây giống cho trồng rừng năm 2011, trong đó có hơn 13,5 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

Năm 2011, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 15.500ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 13.500ha, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nâng độ che phủ lên 64,9% (Ảnh minh họa: Vfej.vn)

Năm 2011, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 15.500ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 13.500ha, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nâng độ che phủ lên 64,9%. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc trồng rừng vào cuối tháng 6/2011. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2011, tỉnh mới trồng được hơn 5.800ha, đạt hơn 37% kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Công Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang giải thích nguyên nhân làm tiến độ trồng rừng của tỉnh chậm là do đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến sinh trưởng của cây giống; phải đến trung tuần tháng 5, đa số các huyện mới bắt đầu có cây giống đủ tiêu chuẩn đem trồng rừng.

Thêm nữa, diện tích rừng trồng theo kế hoạch năm 2011 của các công ty lâm nghiệp chủ yếu trên đất rừng sau khai thác năm 2010 và năm 2011, trong khi đó việc khai thác lại không đúng theo kế hoạch (chậm). Việc phối hợp giữa Ban quản lý dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất cấp huyện với các ban phát triển rừng cấp xã, cấp thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng chưa hiệu quả. Công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng của các xã thiếu kiên quyết ngay từ đầu vụ; một số huyện kiểm tra, đôn đốc việc trồng rừng chưa sát sao…